Red Team

El Red Team d’Ackcent és conegut com un dels millors equips de seguretat a nivell internacional i els seus membres compten amb un ampli nombre de certificacions reconegudes:

Les auditories es realitzen per un equip d’experts encarregat de dissenyar escenaris d’atac que puguin comprometre la seguretat dels sistemes. Aquest tipus d’equips es coneixen col·loquialment amb el nom de Red Team, ja que les proves tècniques que realitzen segueixen un enfocament similar al que seguirien els potencials atacants que volguessin accedir a un sistema. Com que el Red Team d’Ackcent fa servir tècniques avançades de hacking, els serveis d’auditoria sovint es coneixen amb el nom de “hacking ètic”.

El nostre equip compta amb les següents certificacions:

 • Master in Cybersecurity Management
 • CISA (Certified Information System Auditor) ISACA
 • CISM (Certified Information Security Manager) ISACA
 • Lead Auditor ISO/IEC 27001 by the BSI – British Standard Institute
 • CISSP: Certified Information Systems Security Professional (ISC)
 • PSA (Professional Security Auditor)
 • CEH (Certified in Ethical hacking) EC-Council
 • Certified OSSTMM Professional Security Tester 3.0 (OPST) ISECOM
 • Certified OSSTMM 3.0 Professional Security Analyst (OPSA) ISECOM
 • Reversing & Exploiting Windows and Linux
 • Static Code analysis | Hacking forensics Investigations
 • Advanced of Incident Handling by the Carnegie University Mellon (CMU)
 • OSCP Penetration Testing with Kali Linux by Offensive Security (US)
 • OSSIM and Certified Security Engineer (ESO)
 • ITIL Foundation
 • PCIP: Payment Card Industry Certified Professional
 • COBIT 5 Foundation Certificate