Contacte

Serveis d'atac

Descobrir Prevenir Remediar

Minimitzi els punts febles en tecnologia, persones i processos abans que ho faci un actor maliciós.

Com funciona

En emular adversaris maliciosos, oferim una guia detallada per corregir els punts febles de la ciberseguretat. Ajudem la seva organització a estar millor protegida i menys vulnerable als atacs.

Descobrir

Prevenir

Remediar

Descobrir

Emuli adversaris maliciosos i tingui visibilitat dels seus actius digitals.

Prevenir

Identifiqui els punts febles explotables i rebi una guia detallada per corregir les vulnerabilitats i prevenir atacs.

Remediar

Redueixi la seva superfí­cie d'atac i millori la seva postura de seguretat.

Els nostres serveis

Serveis definits per descobrir els punts febles de la ciberseguretat en la tecnologia, les persones i els processos existents.

Auditories de seguretat

Sigui conscient de les debilitats més crí­tiques del seu entorn digital.

Avaluacions periòdiques de vulnerabilitat

Identifiqui, quantifiqui i classifiqui les vulnerabilitats dels seus sistemes de manera periòdica.

Prova de penetració

Provi els seus controls de seguretat per avaluar-ne l'eficàcia.

Simulacions d'atac

Avaluï la seva postura de seguretat de manera contí­nua i repetible emulant atacs del món real.

Avaluacions d'aplicacions web

Descobreixi les vulnerabilitats del seu entorn d'aplicacions web i soluciona-les mitjançant recomanacions útils.

Avaluacions d'aplicacions mòbils

Identifiqui i solucioni les vulnerabilitats de les seves aplicacions mòbils.

Avaluacions de seguretat d'aplicacions al núvol

Identifiqui i redueixi el risc d'atacs al seu entorn de núvol.

Avaluacions de seguretat de l'API

Asseguri la seva arquitectura d'API amb estratègies efectives de mitigació contra atacs d'API.

Revisions de codi segur

Revisi el seu codi per corregir les vulnerabilitats del programari i millorar la seguretat de les seves aplicacions.

Programes de seguretat d'AppSec

Obtingui assessorament per desenvolupar marcs de cicle de vida de desenvolupament de programari (SDLC) personalitzats a les seves necessitats especí­fiques.

Beneficis

Recuperi la seva tranquil·litat. Aturi les infraccions abans que comencin.

Previngui incidents de ciberseguretat.

Solucioni les vulnerabilitats dels seus sistemes crí­tics.

Obtingui assessorament expert per assegurar les empreses digitals.

Minimitzi la superfí­cie d'atac del seu negoci digital.

Redueixi els riscos de les empreses digitals.

Compleixi amb els seus requisits de compliment.

"Ackcent és el nostre soci en ciberintel·ligència, resiliència cibernètica, vigilància i govern de la ciberseguretat de manera contí­nua des del 2017".

Vichy Catalan Corporation

Benito Cerrillo

CIO

“La qualitat humana i la proximitat de l'equip d'Ackcent és el valor afegit que necessita avui dia qualsevol empresa. La confiança en un soci del seu valor per lluitar contra el cibercrim és una garantia d'èxit".

CELSA Group

Xavier Xaus

Corporate CyberSecurity Manager

“El concepte de seguretat és intrí­nsec a MGS com a companyia d'assegurances i exigim als nostres socis els mateixos valors: compromí­s, proximitat i qualitat. Per aquest motiu, Ackcent col·labora amb nosaltres des del 2015 per millorar el control i la mitigació dels riscos cibernètics”.

MGS Seguros

Silvia Monleón

CISO

"Confiem en Ackcent per ajudar-nos en la tasca cada cop més complexa de controlar i gestionar els nostres riscos de ciberseguretat. Ackcent destaca entre els nostres socis per la seva flexibilitat, proximitat i especialització".

Randstad

Antonio Gómez-Escalonilla

ISO/DPO

"Vam triar Ackcent com a soci exclusiu de seguretat informàtica fa 4 anys; la seva experiència i enfocament en aquest tema estratègic per a la nostra empresa van ser factors clau per a l'elecció. La seguretat ja no és un malson a Mutual Mèdica!"

Mututal Médica

Roger de Ramon

Chief Information Officer

"L'Oficina Tècnica de Seguretat amb Ackcent ens ha ajudat a passar de simplement reaccionar als incidents de seguretat a prevenir-los".

Port of Barcelona

Cristian Medrano

CISO

"Els serveis d'Ackcent ens proporcionen un equip especialitzat d'experts en ciberseguretat 24x7 per a la prevenció i gestió d'incidències, i ens ajuden en la gestió i funcionament de les nostres aplicacions de seguretat".

Anticipa Real Estate & Aliseda Inmobiliaria

Juanjo Canals

Chief Information Security Officer

"El nostre objectiu ha estat superar diferents reptes de manera eficaç i elegant, aplicant diversos enfocaments normatius i tècnics a la seguretat del núvol públic on els sistemes tenen una vida curta i l'estratègia tradicional perd gran part de la seva tracció".

Santillana

Julio Gómez

Cloud and Cybersecurity Manager

"Davant la incertesa dels nous temps, els pilars bàsics sobre els quals recolzar-nos són la confiança, la flexibilitat i l'honestedat. L'adopció d'aquests valors també és un requisit per als meus socis".

ISDIN

David Urbano

Cybersecurity Manager

Preparat per començar?