Contacte

Seguretat al núvol

Al núvol, el que importa és la mentalitat

No es tracta de si el núvol és segur o no. Es tracta de la seguretat que utilitzes.

Com funciona

Implementi de manera proactiva la seguretat al núvol independentment dels controls de seguretat de cada proveïdor del núvol. Rebeu polí­tiques, processos i experiència per gestionar de manera coherent i eficient les amenaces de seguretat, la supervisió i la resposta a incidents dels actius del núvol.

Prevenir

Identifiqui els riscos de seguretat del núvol des d'un context empresarial.

Construir per detectar

Defineixi l'arquitectura de seguretat adequada per mapejar els requisits de seguretat entre càrregues de treball, identitats i serveis al núvol.

Desplegar i executar

Asseguri unes defenses efectives en capes de temps d'execució en entorns de núvol per a una resposta orquestrada.

Solucions completes al núvol

Gestioni i controli el seu entorn al núvol, respongui ràpidament a la superfí­cie d'atac i protegeixi qualsevol plataforma al núvol.

Serveis d'aplicacions SaaS

Detecció i prevenció d'incidents automatitzada basada en indicadors de model i amenaces.

Detecció i resposta gestionades al núvol

Monitorització contí­nua de plataformes natives del núvol.

Serveis d'Orquestració i Automatització

Serveis d'arquitectura al núvol per a una orquestració i integració òptimes al núvol amb fluxos de treball i eines de CI/CD.

Seguretat de contenidors

Informàtica de seguretat per a contenidors, amfitrions i funcions al llarg del cicle d'aplicacions.

Gestió de vulnerabilitats

Priorització automatitzada de vulnerabilitats en funció del seu entorn de núvol únic.

Programes de seguretat d'AppSec

Obtingui assessorament per desenvolupar marcs de cicle de vida de desenvolupament de programari (SDLC) personalitzats a les seves necessitats de DevOps.

Auditories de seguretat al núvol

Descobreixi les vulnerabilitats del seu entorn al núvol i soluciona-les mitjançant recomanacions accionables.

Beneficis

Treballi amb confiança a qualsevol plataforma. Protegeixi el seu entorn al núvol.

Aprofiti al màxim les capacitats de seguretat natives dels proveïdors de núvol sempre que sigui possible.

Tingui accés a les eines més noves i als enfocaments de seguretat al núvol.

Apliqui polí­tiques de seguretat al núvol com ara l'autenticació, l'autorització, el xifratge i la tokenització.

Contenidors, host, xarxes i funcions segures que imposen la defensa del temps d'execució.

Protegeixi les càrregues de treball i les aplicacions en entorns de núvol dinàmics.

Organitzi i automatitzi les millors tecnologies de seguretat al núvol.

Solucioni les vulnerabilitats del seu entorn al núvol.

Compleixi els seus requisits de compliment.

Els nostres serveis

Els atacants s'aprofiten de la ràpida transició al món digital. Descobreixi els nostres serveis per aturar les infraccions al núvol.

Atacar

Augmenti la seva resiliència cibernètica identificant vulnerabilitats, provant els vostres mecanismes de defensa i reduint les amenaces.

Aprèn més

Detecció i resposta

Protegeixi el seu negoci, les persones i els processos abordant i responent a les amenaces digitals amb les eines, els recursos i el capital humà necessaris.

Aprèn més

Seguretat cibernètica

Millori la seva preparació organitzativa identificant, perfeccionant i implementant estratègies cibernètiques.

Aprèn més
"Confiem en Ackcent per ajudar-nos en la tasca cada cop més complexa de controlar i gestionar els nostres riscos de ciberseguretat. Ackcent destaca entre els nostres socis per la seva flexibilitat, proximitat i especialització".

Randstad

Antonio Gómez-Escalonilla

ISO/DPO

"El nostre objectiu ha estat superar diferents reptes de manera eficaç i elegant, aplicant diversos enfocaments normatius i tècnics a la seguretat del núvol públic on els sistemes tenen una vida curta i l'estratègia tradicional perd gran part de la seva tracció".

Santillana

Julio Gómez

Cloud and Cybersecurity Manager

“Sentir aquest equip de ciberseguretat amb nosaltres, aportant proximitat i tranquil·litat per la seva professionalitat, ens permet centrar-nos en el nostre, el nostre negoci”.

ForceManager

Ricard Marí­

Chief Information Officer

Preparat per començar?

Ompli el formulari i faci el primer pas per protegir el seu núvol.