Contacte

Socis

Fidels a la filosofia d’oferir als nostres clients els millors serveis de seguretat, identifiquem sistemàticament les últimes tendències i avaluem nous productes a través del nostre laboratori de seguretat intern, AckLab.

A causa de la multitud de productes que s’ofereixen, el seu grau d’especialització i la rapidesa amb què apareixen les noves tecnologies, ens col·laborem amb proveïdors lí­ders del mercat per oferir els vostres serveis de ciberseguretat de nova generació.

AttackIQ

AttackIQ, el proveïdor independent lí­der en el mercat emergent de simulació d’infraccions i atacs (BAS), va crear la primera plataforma del sector que permet als equips vermells i blaus provar i mesurar l’eficàcia dels seus controls de seguretat i personal. Amb una plataforma oberta, AttackIQ admet el marc MITRE ATT&CK, una base de coneixement curada i un model per al comportament de l’adversari cibernètic utilitzat per planificar millores de seguretat i verificar que les defenses funcionen com s’esperava. La plataforma d’AttackIQ té la confiança de les empreses lí­ders de tot el món.

Ackcent és soci estratègic d’AttackIQ per oferir simulació d’infraccions i atacs (BAS) i validació de seguretat contí­nua (CSV) a clients conjunts d’arreu d’Europa. Aquesta associació permetrà a Ackcent i AttackIQ satisfer la creixent demanda del mercat a Europa i millorar l’efectivitat de les capacitats de seguretat dels clients davant els adversaris, optimitzar les seves inversions en seguretat i identificar i tancar les llacunes de protecció per mitigar el risc.

BlackBerry Cylance

BlackBerry Cylance està revolucionant la ciberseguretat amb solucions basades en Intel·ligència Artificial (IA) capaços de predir i prevenir l’execució d’amenaces avançades i programari maliciós al punt final.

BlackBerry Cylance detecta i bloqueja el programari maliciós abans que pugui afectar el dispositiu, aplicant un enfocament matemàtic a la identificació de programari maliciós basat en tècniques d’aprenentatge automàtic automatitzat en lloc de signatures reactives, sistemes heurí­stics o sandboxing, aconseguint una eficiència superior al 99%, que és molt superior a la de les solucions antivirus clàssiques.

També analitza possibles execucions de programari maliciós al sistema operatiu (SO), zones de memòria i scripts maliciosos per evitar atacs maliciosos.

Akcent és soci de platí­ de BlackBerry Cylance a Espanya.

Checkmarx

Una solució per a l’anàlisi de codi estàtic que admet més de 20 llenguatges de programació i que, a més de detectar vulnerabilitats i riscos a nivell de codi, proporciona una eina per localitzar els punts de correcció òptims i redueix així­ el cost i el temps associats a la mitigació de vulnerabilitats.

Checkmarx va ser reconegut per Gartner com una de les solucions més valorades per a l’anàlisi de seguretat d’aplicacions en la seva última anàlisi d’eines AST.

Entre les seves funcionalitats més destacades destaquen escanejos incrementals, anàlisi només de codi nou o modificat, personalització de regles segons els criteris de cada empresa i fins i tot de cada aplicació, nivells de criticitat, possibilitat d’implementar noves normes per revisar el compliment de polí­tiques internes i/o bones pràctiques de programació, facilitat d’integració amb altres eines en diferents punts de l’SDLC.

Akcent és un soci lí­der de Checkmarx a Europa occidental. L’equip vermell d’Ackcent fa servir Checkmark a les revisions de seguretat des del 2015 amb 5 enginyers certificats.

Insights

IntSights és el proveïdor lí­der d’intel·ligència d’amenaces cibernètiques empresarials, solucions de protecció de riscos digitals que automatitzen les correccions i la defensa proactiva que us permeten anticipar i mitigar les amenaces dirigides a la vostra organització.

IntSights està redefinint la ciberseguretat amb la primera i única plataforma de gestió d’amenaces empresarials del sector que transforma la intel·ligència d’amenaces a mida en operacions de seguretat automatitzades. Els seus innovadors algorismes de mineria de dades i les seves capacitats úniques de reconeixement cibernètic controlen contí­nuament el perfil digital extern d’una empresa a través de la superfí­cie, la web profunda i fosca, classifiquen i analitzen desenes de milers d’amenaces i automatitzen el cicle de vida de la correcció de riscos, racionalitzant els fluxos de treball, maximitzant els recursos i assegurant les operacions comercials. Això ha convertit a IntSights en una de les empreses de ciberseguretat de més ràpid creixement del món.

Ackcent és el principal soci d’Insights a Espanya.

Imperva

Imperva és una plataforma de lliurament d’aplicacions basada en núvol per a la prestació d’aplicacions de seguretat web, protecció DDoS, memòria cau de contingut, lliurament d’aplicacions, equilibri de càrrega i migració automàtica del lloc.

Imperva ofereix la protecció més completa contra els principals atacs DDoS a DNS, aplicacions i xarxes. La xarxa de distribució de continguts d’Imperva ofereix un equilibri de càrrega del servidor local i global basat en núvol i recuperació de desastres. El rendiment es millora amb l’encaminament geo-optimitzat i la supervisió en temps real. A més, el tallafoc Imperva per a aplicacions web protegeix els llocs web contra amenaces OWASP com ara injeccions SQL i atacs d’inclusió de fitxers XSS i remots.

Imperva s’integra fàcilment amb les principals plataformes SIEM. L’equip de seguretat d’Ackcent pot incorporar fàcilment la plataforma Imperva als vostres fluxos de treball, mentre us beneficieu de la seguretat i la visibilitat del rendiment que ofereix.

Ackcent és el principal soci d’Imperva a Espanya.

Palo Alto

Palo Alto Networks ofereix una plataforma de seguretat d’última generació per protegir les organitzacions mitjançant l’habilitació d’aplicacions que s’executen a les seves xarxes i la prevenció d’infraccions derivades d’atacs cibernètics dirigits.

Palo Alto anima la transformació digital amb una innovació contí­nua que aprofita els últims avenços en seguretat, automatització i anàlisi. En oferir una veritable plataforma i potenciar un ecosistema creixent de creadors de canvis com Palo Alto Networks, proporcionen una ciberseguretat altament eficaç i innovadora als núvols, xarxes i dispositius mòbils.

El seu Threat Intelligence Cloud proporciona capacitats d’intel·ligència central, seguretat per al programari com a servei (SaaS), aplicacions i lliurament automatitzat de mesures preventives contra ciberatacs.

Palo Alto centra la seva estratègia a proporcionar seguretat especialitzada al núvol i diversos serveis de seguretat al núvol a través del seu marc d’aplicacions.

Ackcent és el soci de Born in the Cloud (BIC) Palo Alto per a Espanya.

Qualys

Qualys és el proveïdor lí­der de solucions al núvol de seguretat i compliment de la informació. Més de 10.300 empreses globals de més de 130 països confien en Qualys per donar suport a la transformació digital per a una major agilitat, millors resultats empresarials i un estalvi substancial de costos.

Qualys Cloud Platform i les seves aplicacions integrades ajuden a les empreses a simplificar les operacions de seguretat i a reduir el cost del compliment, proporcionant intel·ligència de seguretat crí­tica sota demanda i automatitzant tot l’espectre d’auditoria, compliment i protecció per a sistemes informàtics i aplicacions web.

Ackcent és soci de Qualys partner a Espanya.

Sentinel One

SentinelOne ofereix protecció de punt final autònom que prevé, detecta i respon als atacs a tots els vectors principals.

L’empresa pretén donar forma al futur de la seguretat dels punts finals amb una plataforma integrada que combina la detecció basada en el comportament, la mitigació avançada i la investigació forense per aturar les amenaces en temps real. Especialitzat en atacs que utilitzen tècniques d’evasió, SentinelOne és un venedor que ofereix una protecció completa contra programari maliciós, exploits i atacs basats en persones privilegiades. Això va fer que Gartner reconegués SentinelOne com a lí­der al seu recent Quadrant màgic de protecció de punts finals.

SentinelOne va ser nomenada la setena empresa de més ràpid creixement a Amèrica del Nord el 2019, la de més ràpid creixement a Silicon Valley i va ser l’única empresa de ciberseguretat reconeguda entre les 10 millors de Deloitte Technology Fast 500â„¢. SentinelOne també va ser l’única empresa de protecció de punts finals a la llista Forbes AI 50, reconeixent les 50 empreses més prometedores que utilitzaven la IA com a part fonamental del seu model de negoci i èxit.

Lògica del sumo

Sumo Logic és una plataforma SIEM de gestió d’esdeveniments i informació basada en núvol de nova generació amb un servei que proporciona anàlisi de registres i intel·ligència contí­nua en temps real.

El servei Sumo Logic està impulsat per tecnologies pendents de patent com ara Elastic Log Processing i LogReduce, que us permeten transformar els registres en informació valuosa per a la supervisió de seguretat, la gestió d’alertes, les incidències i la investigació forense.

A diferència d’altres solucions, el servei Sumo Logic no requereix inversions i optimitza el TCO (total cost ownership), que és adaptable a les possibilitats dels clients.

Ackcent és soci de Sumo Logic per a Espanya.

Verizon

Verizon és una de les empreses de tecnologia de comunicació més grans del món, amb més de 150 ubicacions. Verizon és un lí­der global que ofereix comunicacions innovadores i solucions tecnològiques que milloren la manera com els nostres clients viuen, treballen, aprenen i juguen. Fundada l’any 2000, la companyia opera la xarxa sense fils més fiable dels Estats Units i la principal xarxa de fibra total del paí­s, i ofereix solucions integrades a empreses d’arreu del món.

Verizon és lí­der mundial en infraestructures de comunicacions i Internet. Ackcent i Verizon van crear aquesta associació per oferir als seus clients conjunts les millors solucions de seguretat de xarxa. Amb l’excel·lència dels serveis B2B de Verizon per oferir a les empreses les seves millors solucions de comunicació i l’experiència d’Ackcent per mantenir-les segures, garantim la millor ciberseguretat de xarxa per als nostres clients.

Verizon té un coneixement i una experiència en xarxes sense precedents que ens permeten oferir el millor servei de ciberseguretat de xarxa als nostres clients. Amb la resta de solucions que ofereix Ackcent, i la solució i el coneixement de xarxa proporcionats per Verizon, els nostres clients gaudeixen de la millor protecció per a tots els seus actius digitals, inclosa la detecció i resposta de xarxes.

Preparat per començar?

Assegureu els vostres empleats, clients i organització amb Ackcent i els nostres socis.

Contacta amb nosaltres