Contacte

Asseguri avui el seu futur digital

Protegeixis dels atacs d'avui. Preparis per a les amenaces del demà.

Atendre les seves necessitats

Tant si sou una gran empresa amb necessitats especí­fiques com si sou una pime amb llacunes de seguretat, us oferim les eines i els recursos necessaris per protegir el seu negoci.

Inici

Desplegui ràpidament

Personalitzi les estadí­stiques

Monitoritzi contí­nuament

Seguiments periòdics

Inici

Parli amb els especialistes d'Ackcent per entendre els seus requisits empresarials, la infraestructura tècnica i els buits de seguretat perquè puguem adaptar els nostres serveis. Obtingui assessorament d'un equip d'experts dedicat que el guiarà en cada fase.

Desplegui ràpidament

Rebi directrius i assistència tècnica per integrar la tecnologia de nova generació perfectament amb la seva infraestructura existent.

Personalitzi les estadí­stiques

Accés a taulers personalitzats per visualitzar indicadors de risc, alertes d'amenaces, KPI de seguretat i informes de compliment de polí­tiques.

Monitoritzi contí­nuament

Defensi els seus actius digitals amb el nostre equip d'experts seguint les recomanacions especialitzades de correcció.

Seguiments periòdics

Obtingui una visibilitat i una comprensió completa del seu risc i entorn amb les nostres anàlisis, informes i reunions mensuals per millorar la seva resiliència cibernètica.

Prengui acció ara

Siguin quins siguin els seus reptes de ciberseguretat, l'ajudem a centrar-se en els resultats empresarials en lloc d'abordar la complexitat de la ciberseguretat.

El panorama de les amenaces s’està expandint amb el volum i la complexitat de la superfí­cie d’atac.

Gestioni activitats sospitoses

Aconsegueixi que el nostre equip supervisi i detecti amenaces conegudes i emergents amb tecnologies basades en IA lí­ders en el mercat.

El 94% dels incidents de seguretat es troben en un dels nou patrons originals*.

 

* Verizon : Informe d’investigacions d’incompliment de dades de 2020 (DBIR)

Acceleri les seves capacitats de resposta

Compti amb nosaltres per bloquejar els patrons maliciosos coneguts i respondre ràpidament en cas que es produeixi un incident per evitar danys financers i de reputació.

La manca de recursos i eines per prioritzar les amenaces pot ser crucial per a la seva resiliència digital.

Millori la maduresa de la seguretat

Rebi solucions, analí­tiques i recomanacions viables per reforçar la seva seguretat.

Protegeixis durant tot el dia

Sigui on sigui, aprofita el nostre servei totalment remot amb el nostre equip d'experts per supervisar i respondre a les amenaces les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

El seu soci de seguretat

Descobreixi la nostra cartera de serveis i solucions per defensar-lo de les amenaces digitals i millorar la seva posició de seguretat.

Serveis
Solucions

Atacar

Augmenti la seva resiliència cibernètica identificant vulnerabilitats, provant els seus mecanismes de defensa i reduint les amenaces.

Aprèn més

Detecció i resposta

Protegeixi el seu negoci, persones i processos abordant i responent a les amenaces digitals amb les eines, els recursos i el capital humà necessaris.

Aprèn més

Seguretat cibernètica

Millori la seva preparació organitzativa identificant, perfeccionant i implementant estratègies cibernètiques.

Aprèn més

Dispositiu

Sigui àgil per detectar qualsevol activitat maliciosa als seus dispositius i reaccioni ràpidament davant les ciberamenaces.

Aprèn més

Aplicació

Minimitzi els principals vectors d'atac externs i redueixi el risc al voltant de les seves aplicacions empresarials.

Aprèn més

Núvol

Abordi els punts cecs del seu entorn al núvol per cercar i contenir les amenaces de seguretat.

Aprèn més

Xarxa

Descobreixi anomalies de la xarxa i acceleri la seva capacitat de respondre als esdeveniments de seguretat de la xarxa.

Aprèn més

Els nostres socis

"Ackcent és el nostre soci en ciberintel·ligència, resiliència cibernètica, vigilància i govern de la ciberseguretat de manera contí­nua des del 2017".

Vichy Catalan Corporation

Benito Cerrillo

CIO

“La qualitat humana i la proximitat de l'equip d'Ackcent és el valor afegit que necessita avui dia qualsevol empresa. La confiança en un soci del seu valor per lluitar contra el cibercrim és una garantia d'èxit".

CELSA Group

Xavier Xaus

Corporate CyberSecurity Manager

"L'Oficina Tècnica de Seguretat amb Ackcent ens ha ajudat a passar de simplement reaccionar als incidents de seguretat a prevenir-los".

Port of Barcelona

Cristian Medrano

CISO

"Els serveis d'Ackcent ens proporcionen un equip especialitzat d'experts en ciberseguretat 24x7 per a la prevenció i gestió d'incidències, i ens ajuden en la gestió i funcionament de les nostres aplicacions de seguretat".

Anticipa Real Estate & Aliseda Inmobiliaria

Juanjo Canals

Chief Information Security Officer

"Davant la incertesa dels nous temps, els pilars bàsics sobre els quals recolzar-nos són la confiança, la flexibilitat i l'honestedat. L'adopció d'aquests valors també és un requisit per als meus socis".

ISDIN

David Urbano

Cybersecurity Manager

"En un món cada cop més interconnectat, Ackcent i els seus professionals, juntament amb el seu compromí­s, experiència i innovació, ens ajuden a controlar i gestionar la nostra ciberseguretat i els seus riscos".

Mahou San Miguel

David Elvira

CISO

"El nostre objectiu ha estat superar diferents reptes de manera eficaç i elegant, aplicant diversos enfocaments normatius i tècnics a la seguretat del núvol públic on els sistemes tenen una vida curta i l'estratègia tradicional perd gran part de la seva tracció".

Santillana

Julio Gómez

Cloud and Cybersecurity Manager

“Sentir aquest equip de ciberseguretat amb nosaltres, aportant proximitat i tranquil·litat per la seva professionalitat, ens permet centrar-nos en el nostre, el nostre negoci”.

ForceManager

Ricard Marí­

Chief Information Officer

"Vam triar Ackcent com a soci exclusiu de seguretat informàtica fa 4 anys; la seva experiència i enfocament en aquest tema estratègic per a la nostra empresa van ser factors clau per a l'elecció. La seguretat ja no és un malson a Mutual Mèdica!"

Mututal Médica

Roger de Ramon

Chief Information Officer

"Confiem en Ackcent per ajudar-nos en la tasca cada cop més complexa de controlar i gestionar els nostres riscos de ciberseguretat. Ackcent destaca entre els nostres socis per la seva flexibilitat, proximitat i especialització".

Randstad

Antonio Gómez-Escalonilla

ISO/DPO

“El concepte de seguretat és intrí­nsec a MGS com a companyia d'assegurances i exigim als nostres socis els mateixos valors: compromí­s, proximitat i qualitat. Per aquest motiu, Ackcent col·labora amb nosaltres des del 2015 per millorar el control i la mitigació dels riscos cibernètics”.

MGS Seguros

Silvia Monleón

CISO

"Crec que els analistes i tècnics d'Ackcent SOC estan molt ben informats. Poques vegades ens plantegen coses que crec que haurien d'haver tractat. í‰s una relació força bona".

Mémora

Gerardo López

IT Service Manager

“Gestionar els riscos cibernètics és difí­cil, requereix molt coneixement, dedicació, equip, visió proactiva i, sobretot, una resposta ràpida. Triem Ackcent no basant-nos en demostracions i paraules, sinó en fets concrets que ens permeten continuar la nostra activitat. Tenir-los com a companys de viatge ens dona tranquil·litat i confiança per centrar-nos a aportar valor als nostres pacients i sobretot assegurar-los que les seves dades estan en bones mans”.

Eugin

Mihai Maximenco

IT Director

Preparat per començar?

Posis en contacte amb nosaltres per parlar de les seves necessitats de ciberseguretat.

Començar ara