Partners

Fidel a la seva filosofia de proporcionar el millor servei d’assessorament als seus clients, Ackcent assisteix sistemàticament a les principals fires internacionals del sector per identificar les últimes novetats. A més a més, Ackcent disposa d’un laboratori intern de seguretat –AckLab– on contínuament avalua nous productes per disposar d’un coneixement i valoració propis dels productes existents al mercat.

Degut a la diversitat de l’oferta, l’elevat grau d’especialització i la celeritat amb que apareixen noves tecnologies, seleccionar correctament els proveïdors es converteix en un pilar fonamental.

Els nostres principals partners són:

Logo Cylance
Logo Checkmarx
Logo KnowBe4

Cylance

Cylance està revolucionant la ciberseguretat amb solucions basades en intel·ligència artificial (AI), que prediuen i preveuen l’execució d’amenaces avançades i malware a l’endpoint.

Cylance detecta i bloqueja el malware abans que pugui afectar el dispositiu, i compta amb un enfocament matemàtic per identificar el malware que es basa en tècniques automatitzades de Machine learning en lloc de firmes reactives, sistemes heurístics o sandboxing. Té una eficiència superior al 99%, molt superior a les clàssiques solucions d’antivirus.

També analitza possibles execucions de malware en el sistema operatiu (SO), les zones de memòria o scripts nocius per evitar qualsevol atac nociu.

Ackcent és partner platinum de Cylance i ha estat pioner en treballar amb aquest producte a Espanya.

Coneix la nostra solució

Sumologic

Sumo Logic és una plataforma SIEM (security information and event management) de nova generació nativa en cloud i que incorpora un servei que proporciona analítica de logs i intel·ligència contínua en temps real.

El servei de Sumo Logic està alimentat per tecnologies pendents de patent com Elastic Log Processing y LogReduce que permet transformar logs en informació valuosa per la monitorització de la seguretat, gestió d’alertes, incidents, i forensics.

A diferència de les altres solucions, el servei Sumo Logic no requereix d’inversions i optimitza el TCO (total cost ownership), essent adaptable a les possibilitats dels clients.

Ackcent és partner de Sumo Logic a Espanya.

Coneix la nostra solució 

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks ofereix una plataforma de seguretat d’última generació, que protegeix les organitzacions i que permet que les aplicacions s’executin a les seves xarxes, però evitant els errors de seguretat derivats dels ciberatacs dirigits.

Palo Alto dinamitza la transformació digital amb una innovació contínua que aprofita els últims avenços en seguretat, automatització i anàlisi de dades. A l’oferir una plataforma autèntica i potenciar un creixent ecosistema d’empreses innovadores, com Palo Alto Networks, que ofereixen serveis de ciberseguretat altament efectius i innovadors al núvol, a les xarxes i als dispositius mòbils.

El seu sistema Threat Intelligence Cloud proporciona capacitats d’Intel·ligència Central, seguretat per a aplicacions Software as a Service (SaaS), i l’entrega automatitzada de mesures preventives contra ciberatacs.

Palo Alto centra la seva estratègia en oferir una seguretat especialitzada al núvol i diversos serveis de seguretat al núvol, a través del marc d’aplicació, amb solucions com ara:

  • RedLock: garanteix el compliment i gestió de la seguretat i permet controlar les operacions de seguretat amb una monitorització contínua en entorns de cloud pública com AWS, Azure i GCP, mitjançant l’ús d’una combinació de les millors pràctiques de seguretat basades en regles i aprenentatge automàtic per a detectar configuracions de risc, identificar amenaces a la xarxa, comportaments sospitosos dels usuaris, malware, fuga de dades i vulnerabilitats de host.
  • Cortex XDR: detecta i informa automàticament sobre amenaces post-intrusió mitjançant la identificació d’un comportament anormal a la xarxa, per tal d’aturar les amenaces de xarxa més silencioses, atacs maliciosos i atacs de malware mitjançant l’ús de tècniques de Machine Learning.
  • Autofocus: servei contextual de Threat Intelligence, que permet als equips de seguretat prioritzar la seva resposta davant d’atacs únics i dirigits. Suporta l’agregació i correlació de qualsevol proveïdor de Threat Intelligence amb l’aplicació MineMeld.

Ackcent és el partner Born in the Cloud (BIC) de Palo Alto a Espanya.

Checkmarx

Solució per a l’anàlisi estàtic de codi que admet més de 20 llenguatges de programació i que, a més de detectar vulnerabilitats i riscs a nivell de codi, proporciona una eina per a localitzar punts òptims per solucionar i, per tant, reduir el cost i el temps associat a mitigar les vulnerabilitats.

Checkmarx està reconeguda per Gartner com una de les solucions millor valorades per anàlisi de seguretat d’aplicacions en l’últim anàlisi d’eines AST.

Destaquen funcionalitats com: scans incrementals, anàlisi únic de codi nou o modificat, personalització de regles segons els criteris de cada empresa o de cada aplicació –per exemple, com és de crític–, permet implementar regles noves per revisar el compliment de polítiques internes i/o bones pràctiques de programació. És fàcil d’integrar a altres eines en diferents punts del SDLC.

Ackcent és partner líder de Checkmarx a Europa Occidental. El Red Team d’Ackcent utilitza l’eina de Checkmarx a revisions de seguretat des del 2015, amb 5 enginyers certificats.

Coneix la nostra solució

Knowbe4

KnowBe4 és la plataforma integrada més popular del món de formació en Security Awareness, i es combina amb atacs simulats de phishing.

Totes les organitzacions, de la mida que siguin, s’enfronten a problemes diferents, però els treballadors sempre són el punt més dèbil de la cadena de la seguretat informàtica. Els desafiaments a l’hora de crear i dirigir un programa de conscienciació varien en funció de la quantitat d’empleats, i KnowBe4 s’adapta a cadascun d’ells.

KnowBe4 compta amb Kevin Mitnick com a Chief Hacking Officer, el hacker més famós del món, i font d’inspiració del clàssic cinematogràfic Jocs de Guerra de 1983.

Ackcent és actualment el partner exclusiu de KnowBe4 per a Andorra, Espanya i Portugal.

Coneix la nostra solució

IntSights

IntSights és el proveïdor líder en threat intelligence i solucions de protecció contra els riscs digitals, que automatitzen la remediació i defensa proactiva, de manera que permeten anticipar i mitigar les amenaces adreçades a la seva organització.

IntSights està redefinint la ciberseguretat amb la primera i única plataforma de gestió d’amenaces, que transforma el threat intelligence personalitzat en operacions de seguretat automatitzades. Els innovadors algoritmes de data-mining i les seves capacitats úniques de reconeixement cibernètic monitoritzen contínuament el perfil digital extern de les empreses a través del web, del deep i del dark web classificant i analitzant desenes de milers d’amenaces i automatitzant el cicle de vida de la remediació de riscs – agilitzant els fluxos de feina, maximitzant els recursos i protegint les operacions de negoci. Tot això ha fet que IntSights sigui una de les empreses de ciberseguretat de més ràpid creixement arreu del món.

Ackcent és el principal partner d’IntSights a Espanya.

Cisco

Cisco desenvolupa, fabrica i comercialitza hardware per a xarxes, equips de telecomunicacions i altres serveis i productes d’alta tecnologia. Gràcies a les diferents filials, Cisco s’especialitza en mercats tecnològics específics, com Internet of Things (IoT), la seguretat de dominis i la gestió energètica.

L’any 2018 Cisco va adquirir Duo Security, proveïdor líder de serveis d’autenticació multifactor (MFA) que garanteix un accés fàcil i eficaç a les aplicacions a través d’una suite de productes basats en el núvol, on es combinen l’experiència en seguretat amb una filosofia centrada en l’usuari per tal d’oferir una autenticació de doble factor, remediació d’endpoints i eines segures d’inici de sessió únic.

Duo es troba integrat a altres solucions de seguretat en el núvol de Cisco, com ara:

  • Cisco Umbrella, el primer Secure Internet Gateway de la indústria que ofereix un proxy intel·ligent en el núvol.
  • Cisco Email Security (CES), protecció líder del sector contra el malware, el ransomware, els atacs de Business Email Compromise (BEC), els atacs de phishing basats en URL i l’spam.

Cisco CloudLock, una solució CASB nadiua al núvol que protegeix els usuaris, les dades i les aplicacions al núvol, alhora que garanteix el compliance i millora la productivitat.

Ackcent és el principal partner de Cisco- Duo Security a Espanya i com a proveïdor de serveis de seguretat gestionada (MSSP) proporciona serveis gestionats i de Centre d’Operacions de Seguretat (SOC) per aquestes solucions.

Incapsula

Incapsula és una plataforma de lliurament d’aplicacions basada en el núvol per proporcionar seguretat d’aplicacions web, protecció DDoS, emmagatzematge de contingut en caché, lliurament d’aplicacions, balancejador de càrrega i failover.

El servei d’Incapsula ofereix la protecció més completa davant dels principals atacs DDoS als DNS, les aplicacions i la xarxa. La xarxa de distribució de contingut d’Incapsula ofereix compensació de càrrega del servidor local i global basada en el núvol i recuperació de desastres. El rendiment està millorat per l’enrutament geooptimitzat i la supervisió en temps real. A més, el firewall per a aplicacions web d’Incapsula protegeix els llocs contra amenaces OWASP, com ara injeccions SQL, XSS o inclusions remotes d’arxius.

Incapsula s’integra amb les principals plataformes de SIEM. L’equip de seguretat d’Ackcent pot incorporar fàcilment la plataforma d’Incapsula als seus fluxos de feina, alhora que es beneficia de la seguretat i de la visibilitat de rendiment que ofereix.
Ackcent és el principal partner d’Incapsula a Espanya.

Qualys

Qualys és el proveïdor líder en seguretat de la informació i solucions de cloud compliance. Més de 10.300 empreses globals en més de 130 països confien en Qualys per a recolzar la transformació digital per a una major agilitat, millors resultats comercials i estalvi en els costos.

Qualys Cloud Platform i les seves aplicacions integrades ajuden a les empreses a simplificar les operacions de seguretat i reduir el cost de compliance, mitjançant l’entrega d’intel·ligència de seguretat crítica sota demanda i la automatització de l’espectre complet d’auditoria, compliment i protecció per a sistemes de TI i aplicacions web.

Ackcent és partner de Qualys a Espanya.