Seguretat en Cloud

Per aprofitar els avantatges competitius que ofereix la computació en el Cloud, però sense arribar a comprometre la seguretat, cal entendre el risc associat als actius digitals basats en arquitectures Cloud.

Per això, i des del punt de vista de la seguretat, s’han de tenir en compte diverses consideracions pel que fa a la gestió del risc associat a:

 • Els diferents proveïdors Cloud
 • Les diferents modalitats de prestació: IaaS, PaaS, SaaS…
 • El tipus d’entorn: públic, privat, híbrid…

Ackcent ofereix el seu coneixement especialitzat en la gestió de la ciberseguretat en Cloud, a través de les seves solucions de gestió i monitorització 24/7, que inclouen integralment:

 • Gestió de vulnerabilitats.
 • Gestió de findings i accions de millores.
 • SysOps.
 • SecOps: IRT y SIEM.
 • Gestió del risc periòdic.
 • Compliance.
 • Gestió de la continuïtat de negoci.
 • Gestió de tercers (Vendor Risk).

Ackcent centra les seves solucions de Cloud Security en un petit nombre de proveïdors líders al mercat.