SecDevOps

Les solucions SecDevOps d’Ackcent tenen com a objectiu garantir que les verificacions i els controls de seguretat s’apliquin automàticament i amb transparència en tot el desenvolupament i, en la prestació de serveis basats en TI i en DevOps.

L’automatització constitueix una de les bases principals de les solucions SecDevOps d’Ackcent, ja que l’automatització redueix les possibilitats d’errors d’administració i configuració, que són una de les principals causes d’incidents d’operacions i d’atacs reeixits.