End Point

Les solucions End Point d’Ackcent es centren en les millors pràctiques i les tecnologies líders en el sector a nivell internacional i desenvolupament, entrega i manteniment de serveis recurrents, necessaris per a garantir la seguretat dels terminals d’usuari.

Les solucions End Point d’Ackcent ofereixen als clients, les següents capacitats:

  • Detecció d’incidents de seguretat, mitjançant la monitorització i supervisió d’activitats, violacions de polítiques o validació d’indicadors de compromís a nivell de terminals d’usuari final.
  • Contenció d’incidents en els endpoints, de manera que el trànsit de la xarxa o l’execució del procés pugui ser controlat remotament.
  • Investigació dels incidents de seguretat a partir de l’anàlisi, a través d’un cronograma històric, de tots els esdeveniments del terminal d’usuari per a determinar els canvis tècnics ocorreguts (a nivells d’arxiu, registre, xarxa i execució) i l’efecte de negoci (escalada de privilegis, propagació, ex filtració, geolocalització de command and controls i atribució adversària, si és possible).
  • Tractament dels terminals i actualització a un estat previ a la infecció.