Email Security

Tenint en compte l’ús que els usuaris fan del correu electrònic a l’hora d’intercanviar informació i les característiques dels patrons d’accés dels internautes, el mail és un mitjà ideal per propagar software nociu –conegut com malware– a través d’Internet.

Per això, Ackcent disposa de solucions per a monitoritzar la seva seguretat en modalitat 24/7. Les solucions de protecció del mail d’Ackcent proporcionen eines per estar protegit d’atacs a través del mail, tant l’entrant com el sortint, i per oferir seguretat quant a:

  • Prevenció i anàlisi multicapa, a partir del bloqueig d’amenaces, contingut maliciós i malware. Per això, es combina la detecció per signatures, davant les amenaces conegudes amb l’anàlisi dinàmic per a desconegudes, de forma que puguin filtrar-se les connexions de mail.
  • Protecció contra amenaces que no són malware, com phishing de credencials i emails impostors, també conegut com a Business Email Compromise o Fraude CEO.
  • Control i filtrat granular, creació de polítiques a nivell global, tant de grup com a nivell d’usuari.
  • Continuïtat de negoci, creació d’una plataforma de recolzament a les caigudes de servei de la plataforma principal de mail.
  • Traçabilitat de missatges a partir de les recerques avançades a nivell de logs.